26
Thu, Apr

දේශීය පරිසරවිනාශය

ජාතික සත්ව උද්‍යානය පරිභාහිර සංරක්ෂණය උදේසා ඇති සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයකිග ලොව සත්ව උද්‍යාන වල සංකල්පීය නිර්මාණය උයේ වදවීගන යන සතුන්, විිවිධ අබාධ වලට මුහුණ දෙන සතුන් ආරක්ෂාව හා සංරක්ෂණය කිරිමත් ,සතුන් පිළිබදව හා පරිසරය සමිබන්ධව මිනිසුන්ට දැනුම ලබාදීමත්ය.

මෙම සංකල්පීය ලක්ෂණ පෙරදැරීව ආරමිබ වූ සත්ව උද්‍යාන පසුකාලීනව ඒවා පවත්වාගන යන පුද්ගලික සමාගමි වල හෝ රාජ්‍ය අයතන වල ලාභය උදේසා භාවිත වීමට පටන් ගත් අතර බටහිර රටවල පවත්වාගන ගිය සත්ව උද්‍යාන ගණනාවක් වසා දැමුනේ සත්ව හිංසනය පිළිබද එල්ල වූ චෝදනා හා විරෝධයන් සමගින්ය.

එම නිසාම ලොව පුරා සත්ව උද්‍යානයන්හි සත්ව හිංසනය අවම කිරිම මෙන්ම විශාල භූමි තුල සතුන් රදවමින් ඔහුන්ට අවශ්‍ය වාසභූමි :්‍ය්ඉසඒඑි*සකස්කිරීමද බොහෝ සත්ව උද්‍යාන විසින් සිදුකර ඇති අතර මිනිසුන් කුඩුවක් තුලින් ගොස් සතුන් නැරබීමෙි කලාව ආරමිබ විය.

ලොව පුරා තිබු සතුන් හිංසනයට ලක්කරන සත්ව උද්‍යාන වලට එරේහිව හඩනැගූ සත්ව වෙිදින් හා අවිහිංසා වාදින් නිසා සත්ව උද්‍යාන තුල සතුන් හිංසනයට ලක් කරමින් මුදල් උපයන ක‍්‍රමය නිසාම ජනතාව එවන් සත්ව උද්‍යානයන් මෙම වන විට ප‍්‍රතිකිෂේප කරමින් සිටී. උදාහරණයක් ලෙස ඉතාලීයේ ටොරීනෝ හී ඇති සත්ව උද්‍යානයට දැන් වන විට දැඩි මහජන විරොධයක් ඇති වී ඇත. ඒ සතුනට සියලු පහසුකමි ලබාදී තිබුනද සතුන් සිරකරමින් ඔහුන්ගෙන් ආදයමි උපයීම මෙලේචීයච ක‍්‍රියාවක් ලෙස දකින නිසාත් සත්ව වෙිදියෙකුට හෝ පරිසරවෙීදීයෙකුට එය අනුමත කල නොහැකි නිසාත්.

ලොව පුරා මෙවන් තත්වයක් තිබියදී පසුගිය සතිය වන විට දෙහිවල ජාතික සත්ව උද්‍යානය පැය 13 මහජනතාවට විවෘතව තැබීමට සත්ව උද්‍යාන භාර අමාත්‍ය වාරයා ජාතික සත්ව උද්‍යාන පාලන අධිකාරයට බල කර ඇති අතර මෙිවන විට දීවා කාලයට අමතරව රාත‍්‍රී කාලයේ පැය 03 ක් දෙහිවල ජාතික සත්ව උද්‍යානය මහජන තාවට විවෘත කර ඇත.

සත්ව උද්‍යානයේ සිටින සතුන් සිටින්නේ අවම පහසුකමි යටතේය. ඇතමි සතුන්ගේ වාසභූමි පවා ස්භාවික අයුරින් නිර්මාණය කිරීමට එහි ඉඩක් නැත එමෙන්ම කුඩා ප‍්‍රදේශයකය සැම දිනම විශාල ජන ගගක් ගලති. මෙය සතුන්ට මහත් පිඩාකාරී තත්වය උදා කර ඇති අතර මෙම නිසාම ඇතමි සතුන් සිය පැටවුන් පවා විනාශ කරනු ලබයි.

ජාතික සත්ව උද්‍යානයේ සටින සතුන් ඔහුන් ජනතාවට පෙන්නා ලභන ආදායමෙන් කොටස ඉල්ලනනේ නැත. එම නිසා අඩුම තරමෙි ඔහුන්ට හමි නිදහස නැතත් එයින් අඩක් හෝ එම සතුන්ට ලභාදිය යුතුය.

සත්ව උද්‍යානයේ රාත‍්‍රී කාලයේ විවෘත කිරීමෙිදි සියළු සතුන් නැරබීමට අවස්ථාව නෙලැබුනද සියළු සතුන්ට මෙයින් බාදා ඇතිවෙි. අලෝක කරනයට කෙතරමි හිතකර අලෝක තත්වයක් යොදා ගත්තද එය අමාත්‍ය වරයා හෝ ඔහුගේ උපදේශකයන්ට අනුව නිවරදී උවත් සත්ව ලෝකයට එය නිවරදී නොවෙි.

රාත‍්‍රී කාලයේ සංචරණය කරන සත්ව ඛංඩ පමණක් මහජන තාවට විවෘත කලද ඔහුන් දිවා කාලයෙදිත් මිනිසුන් දැකීමෙන් හා විවධ ශබිද නිසාත් දැඩි පිඩාවට පත්ව සිටී එම නිසා එහුන්ට මෙම ක‍්‍රීයාවලිය මහත් පිඩාවකි.

රාත‍්‍රී කාලයේ සත්ව උද්‍යානය විවාත කිරීම තුල එහි ගාල් කර ඇති සිටළුම සත්ව විශේෂ වලට හා විශේෂයෙන් ඔහුන්ගේ චාර්්‍යා රටා වලට මහත් බලපෑමක් එල්ල වෙි ග මෙි තුලින් සිදුවනනේ සතුන්ගේ මානසික සෙෘක්‍ය දිනෙන් දිනම පහළ වැටීමයි.

ජාතික සත්ව උද්‍යානයේ අදායමෙන් පාර්ළිමෙන්තුව නඩත්තුකිරීමට මුදල් සොයාගැනීමට නමි මෙය රාත්‍රී කාලයේ විවාත කරනු ලබන්නේ එය සතුන්වත් නොකරන ක‍්‍රීයාවලියකි. පාර්ලිමෙන්තුවේ සතුන් පැයකට දෙකකට කුඩූ කර පෙන්විය හැකිනමි මෙයට වඩා විශාල ආදායමක් ලබා ගැනීමට හැකිවෙනු ඇත .

දෙහවල සත්ව උද්‍යානය පරිභාහිර සංරක්ෂණයෙන් හා අධ්‍යාපනය ලබාදීමට වඩා වැඩියේන කරන්නේ මුදල් සතුන් මුදල් ඉපයීමට යොදාගැනීමන්මි හීලැ අලි ඇතින් පොර හැර වලට විකිනීමත් ලපනික්කියා නයි නටාවා මුදල් ඉපයීමත් අතර වෙනසක් නැත.

රාත‍්‍රී කාලයේ සත්ව උද්‍යානය විවෘත කර එය විනාශය කිරීමට බලකරන සතා කවුද කියා හරියටම පැහැදිළි නැතත් මිනිසුන් මෙම ක‍්‍රීයාව හෙළා දක්නවා පමණක් නොව මෙළයක් ඇති මිනිසෙක්නමි රාත‍්‍රී කාලයේ සත්ව උද්‍යානයට යෑමෙන් වලිකන ලෙස අප ඉල්ලා සිටිනවා .
සතුන් හා උද්‍යානය විනාශකිරීමටනමි ඔබ උත්සහ දරන්නේ රාත‍්‍රී කලයෙ එහි පැමිණෙන්න නැත්නමි මෙම ක‍්‍රීයාවට ඔබොි විරෝධය දක්වන්න.

රවින්ද්‍ර කාරියවසම්

Add comment


Security code
Refresh