සංවර්ධනයේ මුවාවෙන් පරිසර පද්ධතිය වනසමින් ඉදිකිරීමට සැළසුම්කරන මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයට ජනතා විරෝධය මතුවී තිබේ .කඩවත සිට දඹුල්ල දක්වාත් කුරුණෑගල සිට නුවර දක්වාත් දිවෙන මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයට රටේ සංවේදී පරිසර පද්ධතීන් ගණනාවක් බිලි වීමට නියමිතයි .

"අධිවේගයෙන් පරිසරය වනසමුද?" මධ්‍යම අධිවේගී පරිසර විනාශය පිළිබඳව සම්මන්ත්‍රණය සහ සාකච්ඡාව ඔක්තෝබර් 29 සවස 2.30 බාලතාම්පෝ මාවතේ CMUශාලාවේ පැවැත්වීමට නියමිතයි . මේ සම්මන්ත්‍රණය සංවිධානය කරන්නේ තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය , තරුණ නීතිඥ සංගමය ,පරිසර හා සොභාදහම් අධ්‍යන මධ්‍යස්ථානය සහ අධිවේගී විනාශයට එරෙහි ජනතා ක්‍රියාකාරී එකමුතුව විසින් .

Add comment


Security code
Refresh