Breaking News

49 වැනි අප්‍රේල් සමරුව හෙට සවස 3.00ට සජීව විකාශයක් ලෙස

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය

මේ වනවිට කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින සමාජයක අපි, එම වසංගතය පරාජය කිරීමේදී අපේ මිනිස් වටිනාකම්, නොපසුබස්නා ධෛර්යය සහ අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව වඩාත් උනන්දුවෙන් ආරක්ෂා කළ යුතු බව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය විශ්වාස කරයි. එම වටිනාකම් සහිත මැදිහත්වීමක් අප විශ්වාසකරන ආකාරයට මේ ගෝලීය වසංගතයෙන් ලෝකය මුදාගැනීමට මෙන්ම සමාජවාදී ජයග්‍රහණ වෙතද මාවත විවර කරනු ඇත.

අද අප විසින් භුක්ති විඳින සමාජ අයිතිවාසිකම් දිනාගන්නට සටන් කළ ජීවිත කැප කළ මිනිසුන් සිහිපත් කිරීම මේ මොහොතේ අපට වැදගත් වන්නේ ඒ නිසාය. ඔවුන් ගෙන ගිය අරගලයේ අත්දැකීම්, ලබාදුන් ආදර්ශ වත්මන් සමාජයේ පොදු ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් වැඩ කරන ජනතා ක්‍රියාකාරින්ට අගනා පාඩම් ගෙන එන බව අපගේ විශ්වාසයයි. ඒ නිසාම අතීතයේ සමාජ ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් ජීවිතය කැප කළ මිනිසුන්ට එහි ගරුත්වය අනිවාර්යයෙන් ලබා දිය යුතු වේ. 1971 අප්‍රේල් අරගලයේදී සමාජ විමුක්තිය වෙනුවෙන් අරගල කළ මිනිසුන් අපගේ ගෞරවාදරයට ලක්වන්නේ ඒ අරුතිනි.

හෙට(5) දිනට යෙදෙන 1971 අප්‍රේල් අරගලයේ 49 වැනි සමරුව නිමිත්තෙන් පෙරටුගාමී පක්ෂය විසින් පවත්වන සමරු වැඩසටහන, හෙට සවස 3.00ට සජීව විකාශයක් ලෙස Facebook සහ Youtube ඔස්සේ විකාශය වේ.

හෙට(5) ලංකාවේ වෙලාවෙන් සවස 3.00ට ඔබත් එකතුවන්න.

Facebook
www.facebook.com/frontlinesocialist

Youtube
www.youtube.com/flsocialistparty

செய்திப் பணிப்பாளர்/ செய்தித் தொகுப்பாளர் ஊடக நண்பர்களேஇ

கொரோனா வைரஸினால் ஏற ;கனவே துன ;பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் சமூகத ;தில் பின்வாங்காத

மனவூறுதியூடனும் பரஸ்பர ஒத ;துழைப்புடனும் ஆர்வத ;துடன் எமது மனிதப் பெறுமதிகளை நாம்
பாதுகாக்க வேண்டுமென முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி நம்புகிறது. நாம் நம்பும ; விதத ;தில்இ
இந்த உலக தொற்று நோயிலிருந்து உலகை மீட்டெடுப்பதோடுஇ சோஷலிஸ வெற்றியை
நோக்கிய பாதையூம்இ அந்த பெறுமதிகளைக் கொண்ட அரசியல் தலையீட்டினால் மனித
சமூகத்திற்கு திறக்கப்படும்.

நாம் இன்று அனுபவிக்கும் சமூக உரிமைகளை வென்றெடுக்கப் போராடி உயிர்த் தியாகம ;
செய்த மனிதர்களை நினைவூ கூரும் தருணம் எமக்கு முக்கியமாக இருப்பது அதனால்தான்.
அவர்ளுடைய போராட ;ட அனுபவங்கள்இ வழஙூ ;கிய எடுத்துக்காட்டுகள் இன்றைய சமூகத்தின்
பொது வெற்றிக்காக உழைக்கும் மக ;கள் செயற்பாட்டாளர்களுக்கு பெறுமதியான பாடங்களை
கற ;றுத் தருவதாக நம்புகிறௌம ;. ஆகவேதான்இ இறந்தகாலத ;தில் சமூக வெற்றிக்காக உயிர்த்
தியாகம ; செய்த மனிதர்களுக்கு அதன் மரியாதையை கட்டாயமாக வழங்க வேண்டியூள ;ளது.
1971 ஏப ;ரல் சமூக விடுதலைக்காகப போராடிய மனிதர்கள் எமது மரியாதைக்கு
உரியவர்களாவது அந்த அர்த்தத்தில்தான்.

1971 போராட்டத்தின் 49 வது நினைவூ தினம் நாளை (5) நினைவூ கூறப்படுவதையொட்டி

முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியினால் நடாத ;தப ;படும் நினைவூ கூரல் நிகழ ;ச்சிஇ நாளை மாலை
3.00க ;கு முகநூல் (குயூஊநுடீழுழுமு) வாயிலாகவூம ;இ லுழுருவூருடீநு வாயிலாகவூம் ஒலிபரப்பப்படும்.
இலங்கை நேரப்படி நாளை மாலை 3.00க் கு நீங்களும இணையூங்கள்

leave a reply