Breaking News

වනාන්තර සමාගම් අතට පත්කරන චක්‍රලේඛය බලගන්වයි

රජයේ අවශේෂ කැළෑ වනාන්තරවල ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් තිබූ 05/ 2001 ” 02/2006″ 05 /98″ යන චක්‍රලේඛ සියල්ල අමාත්‍යංශ චක්‍රලේඛය වන 1/ 2020 චක්‍රලේඛය මගින් අහෝසි කරන බව වන ජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යංශය 04/11 /2020 නිකුත් කළ ලිපියකින් පෙන්වාදී ඇත. මෙම චක්‍රලේඛ අහෝසි කිරීම් හරහා කැළෑ අඥාපනත, 5/2001 චක්‍රලේඛය, වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥා පනත, ජාතික පාරිසරික පනත ආදි පරිසර පද්ධති ආරක්ෂා කිරීමට මෙරට තිබෙන චක්‍රලේඛ හා නීති පද්ධතිය සියල්ල අභියෝගයට ලක් කරමින් වර්තමාන රජය විසින් මෙරට වනාන්තර සියල්ල වනසන පියවරට මේ වන විට අත තබා ඇත.ඇති බව පරිසරවේදී රවින්ද්‍ර කාරියවසම් පවසයි.

ඔහු මෙම විනාශය පිළිබඳ සඳහන් කරමින් තම facebook ගිණුමේ තබන ලද සටහන පහත දැක්වේ.

දෙදහස් පනහ වන තෙක් දියත් කිරමින් යන ජාතික භෞතික සැලසුමට අවශ්‍ය ඉඩම් ලබාගැනීම සදහාත් MCC ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම උදෙසා ඉඩම් නිදහස් කරගැනීම වෙනුවෙනුත් රජයේ අවශේෂ කැළෑ වනාන්තරවල ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් තිබූ 05/ 2001 ” 02/2006″ 05 /98″ චක්‍රලේක පසෙක තබා බහුජාතික සමාගම් හා ව්‍යාපාරිකයන් වෙත ඉඩම් ලබාදීම සදහා රජය මේ වන විට කටයුතු කරමින් ඇත. ඒ සදහා වන අමාත්‍යංශ චක්‍රලේඛය වන 1/ 2020 චක්‍රලේඛය මගින් ඉහත කී සියලු චක්‍රලේඛ අහෝසි කරන බව වන ජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යංශයේ 04/11 /2020 ලිපියෙන් පෙන්වාදී ඇත.
ඒ සදහා සියලුම ප්‍රදේශීය හා දිසාපතිවරුන් යටතේ ඇති වනාන්තර හා වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සතු ඉඩම් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා අවශ්‍ය සැලසුම මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර මැතිවරණයට පෙර එම ඉඩම් හදුනාගැනීම සිදු කරමින් ඇත.
සියලුම ප්‍රදේශීය ලේඛම්වරු, දිසාපතිවරු, වන ජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා වන ජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත මේ වන විට රජය දැනුම් දී ඇත්තේ නිදහස් කළ හැකි සියලු ඉඩම් පිළිබඳ තොරතුරු ලබාදෙන ලෙසය. ඒ අනුව මෙලෙස නිදහස් කළ හැකි ඉඩම් රක්ෂිත ඉඩමක් වුවද සියලු පරිසර නීති උල්ලංඝනය කරමින් වගාවන් සදහා පුද්ගලික ආයතනවලට හා බහු ජාතික සමාගම් වෙත ලබාදීම සදහා රජය උත්සාහ කරමින් ඇත.
05/2001, 02/2006, 05 /98චක්‍රලේඛ අහෝසි කිරීම් උත්සහය රජය විසින් ගනු ලැබුවේ මෙලෙස ඉඩම් නිදහස් කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවය මත බව ඉතාමත් පැහැදිලිය.

මෙම චක්‍රලේක ඉතාමත් වැදගත් වූයේ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට හා වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නොවන කැලෑ ඉඩම් ප්‍රදේශීය ලේඛම්වරුන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත නිදහස් කිරීමට අවසරයක් නොතිබි නිසාය. එසේ කැලෑ ඉඩම් ව්‍යාපෘති සදහා නිදහස් කිරීම සිදුකරනවා නම් ඒ සදහා ව්‍යාපෘති යෝජනාව පරිසර අමාත්‍යංශ ලේකම්ගෙන් යුත් අන්තර් අමාත්‍යංශ කමිටුවකට ඉදිරිපත් කර ඒ සදහා අවසර ලබාගත යුතුව ඇත. මෙම නිසාම දේශපාලඥයින් විසින් ඒ ඒ ප්‍රදේශවල සිදු කිරීමට නියමිතව තිබූ ඉඩම් මංකොල්ලය යම් තරමක් දුරකට නැවතී තිබුනේ මෙම 5/2001චක්‍රලේකය නිසාය.
05/2001, චක්‍රලේකය අහෝසි කිරීමත් සමගම මෙරට වනාන්තර බරපතල අර්බුදයකට පත්වන අතර මෙරට දැවැන්ත වන සංහාරයන් හා ඉඩම් මංකොල්ලයක් මෙරට සිදුවන බව රජය විසින් දැනට ඉඩම් සම්බන්ධව ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ගවලින් ඉතාමත් පැහැදිලිව පෙනේ.

දැනට අවශේෂ වනාන්තර බහුතරයක් පිහිටා ඇත්තේ අනුරාධපුර, මොණරාගල ආදි වියළි කලාපීය දිස්ත්‍රික්කවලය. එයිනුත් වැඩි ඉඩම් ප්‍රමාණයක් අලිමංකඩවල් ලෙස හා වියළි කලාපීය වාරි පද්ධතියේ ජල පෝෂක කලාප ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ. රජයට දැනට ක්‍රියාත්මක කරමින් යන ඉඩම් ලබාගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී අලිමංකඩවල් හා වාරි ජල පෝෂිත පමණක් නොව ඉහත දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් පෙන්වා දී ඇති වටිනාකමින් නොඅඩු නමුත් අවශේෂ ලෙස නම් කර ඇති වනාන්තර සියල්ලම වාණිජ භෝග වගාවන් හා වෙනත් ආයෝජන සදහා බහුජාතික සමාගම්වලට හා පෞද්ගලික අයිතියට ලබාදීමට නියමිතය.
මෙයට අමතරව වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයිති වගා කිරීමට හැකි ඉඩම් ලෙස පෙන්වා දෙන සියලු ඉඩම්ද ව්‍යාපාරිකයන්ට හා විදේශීය සමාගම් සතු කිරීමට අවශ්‍ය සංගණන කටයුතු මේ දිනවල සිදු කරමින් සිටී.කැලෑ අඥාපනත, 5/2001 චක්‍රලේඛය, වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥා පනත, ජාතික පාරිසරික පනත ආදි පරිසර පද්ධති ආරක්ෂා කිරීමට මෙරට තිබෙන චක්‍රලේඛ හා නීති පද්ධතිය සියල්ල අභියෝගයට ලක් කරමින් වර්තමාන රජය විසින් මෙරට වනාන්තර සියල්ල වනසන පියවරට මේ වන විට අත තබා ඇත.

දෙදහස් පනහ වන තෙක් දියත් කරමින් යන ජාතික භෞතික සැලසුමට අවශ්‍ය ඉඩම් ලබාගැනීම සදහාත් MCC ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම උදෙසා ඉඩම් නිදහස් කරගැනීම වෙනුවෙනුත් චක්‍රලේක පසෙක තබා බහුජාතික සමාගම් හා ව්‍යාපාරිකයන් වෙත ඉඩම් ලබාදීම සදහා රජය මේ වන විට කටයුතු කරමින් ඇත. ඒ සදහා සියලුම ප්‍රදේශීය හා දිසාපතිවරුන් යටතේ ඇති වනාන්තර හා වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සතු ඉඩම් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා අවශ්‍ය සැලසුම මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර මැතිවරණයට පෙර එම ඉඩම් හදුනාගැනීම සිදු කරමින් ඇත.
සියලුම ප්‍රදේශීය ලේඛම්වරු, දිසාපතිවරු, වන ජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා වන ජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත මේ වන විට රජය දැනුම් දී ඇත්තේ නිදහස් කළ හැකි සියලු ඉඩම් පිළිබඳ තොරතුරු ලබාදෙන ලෙසය. ඒ අනුව මෙලෙස නිදහස් කළ හැකි ඉඩම් රක්ෂිත ඉඩමක් වුවද සියලු පරිසර නීති උල්ලංඝනය කරමින් වගාවන් සදහා පුද්ගලික ආයතනවලට හා බහු ජාතික සමාගම් වෙත ලබාදීම සදහා රජය උත්සාහ කරමින් ඇත.
05/2001, 02/2006, 05 /98චක්‍රලේඛ අහෝසි කිරීම් උත්සහය රජය විසින් ගනු ලැබුවේ මෙලෙස ඉඩම් නිදහස් කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවය මත බව ඉතාමත් පැහැදිලිය.

මෙම චක්‍රලේක ඉතාමත් වැදගත් වූයේ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට හා වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නොවන කැලෑ ඉඩම් ප්‍රදේශීය ලේඛම්වරුන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත නිදහස් කිරීමට අවසරයක් නොතිබි නිසාය.
එසේ කැලෑ ඉඩම් ව්‍යාපෘති සදහා නිදහස් කිරීම සිදුකරනවා නම් ඒ සදහා ව්‍යාපෘති යෝජනාව පරිසර අමාත්‍යංශ ලේකම්ගෙන් යුත් අන්තර් අමාත්‍යංශ කමිටුවකට ඉදිරිපත් කර ඒ සදහා අවසර ලබාගත යුතුව ඇත. මෙම නිසාම දේශපාලඥයින් විසින් ඒ ඒ ප්‍රදේශවල සිදු කිරීමට නියමිතව තිබූ ඉඩම් මංකොල්ලය යම් තරමක් දුරකට නැවතී තිබුනේ මෙම 5/2001චක්‍රලේකය නිසාය. 05/2001, චක්‍රලේකය අහෝසි කිරීමත් සමගම මෙරට වනාන්තර බරපතල අර්බුදයකට පත්වන අතර මෙරට දැවැන්ත වන සංහාරයන් හා ඉඩම් මංකොල්ලයක් මෙරට සිදුවන බව රජය විසින් දැනට ඉඩම් සම්බන්ධව ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ගවලින් ඉතාමත් පැහැදිලිව පෙනේ.

දැනට අවශේෂ වනාන්තර බහුතරයක් පිහිටා ඇත්තේ අනුරාධපුර, මොණරාගල ආදි වියළි කලාපීය දිස්ත්‍රික්කවලය. එයිනුත් වැඩි ඉඩම් ප්‍රමාණයක් අලිමංකඩවල් ලෙස හා වියළි කලාපීය වාරි පද්ධතියේ ජල පෝෂක කලාප ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ.
රජයට දැනට ක්‍රියාත්මක කරමින් යන ඉඩම් ලබාගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී අලිමංකඩවල් හා වාරි ජල පෝෂිත පමණක් නොව ඉහත දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් පෙන්වා දී ඇති වටිනාකමින් නොඅඩු නමුත් අවශේෂ ලෙස නම් කර ඇති වනාන්තර සියල්ලම වාණිජ භෝග වගාවන් හා වෙනත් ආයෝජන සදහා බහුජාතික සමාගම්වලට හා පෞද්ගලික අයිතියට ලබාදීමට නියමිතය. මෙයට අමතරව වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයිති වගා කිරීමට හැකි ඉඩම් ලෙස පෙන්වා දෙන සියලු ඉඩම්ද ව්‍යාපාරිකයන්ට හා විදේශීය සමාගම් සතු කිරීමට අවශ්‍ය සංගණන කටයුතු මේ දිනවල සිදු කරමින් සිටී.
කැලෑ අඥාපනත, 5/2001 චක්‍රලේඛය, වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥා පනත, ජාතික පාරිසරික පනත ආදි පරිසර පද්ධති ආරක්ෂා කිරීමට මෙරට තිබෙන චක්‍රලේඛ හා නීති පද්ධතිය සියල්ල අභියෝගයට ලක් කරමින් වර්තමාන රජය විසින් මෙරට වනාන්තර සියල්ල වනසන පියවරට මේ වන විට අත තබා ඇත.

leave a reply