"ශ්‍රීමත් සූමන -අසංක සායක්කාර"  "ක්‍රොන්ක්‍රීට් ආදාරය -එස් අයි සමරක්කොඩි"   "ගැහැනියක් - නාමල් බංඩාර"  දෙසැම්බර් 23 සවස 7ට.  මූලික අදහස් දැක්වීම චූලානන්ද සමරනායක ඉන් පසු සංවාදය. ප්‍රවේශ පත්‍රයක මිල රු.100.00

1,wala natya

Add comment


Security code
Refresh