"පනෛමරක්කාඩු" යුද්ධයට මුහුණදුන් මිනිසුන්ගේ මිනිස් සබඳතාවල ස්වරූපය චිත්‍රණයකෙරෙන සිනමා නිර්මාණයකි.

දෙසැම්බර්05 අඟහරුවාදා සවස 4.00 ට ශ්‍රී ලංකා චිත්‍රපටි සංස්ථාතරංගනී ශාලාවේදී ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.

අදහස් දැක්වීම
සාහිත්‍යවේදිනි වෙට්‍රිච්චෙල්වි සිනමාවේදී අශෝක හඳගම සහචිත්‍රපටියේ අධ්‍යක්ෂක කේසවරාජන් නවරත්නම්

2 kesawari

Add comment


Security code
Refresh