සරද සමරසිංහගේ ප්‍රථම කෙටිකතා එකතුව"කැත ගැහැණියගේ හීනය" ජනගත කිරීම 2017 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා සවස 5 .00 ලන්ඩන් The Green Man Pus 125 Slough Lu, London NW8 9YG (Close to Kingsbury Temple) හිදී සිදුකෙරේ .සාහිත්‍ය සංවාදය සහ විශේෂ මත දැක්වීම මංජුල වෙඩිවර්ධන. එදින කැත ගැහැණියගේ හීනය සහ වෙනත් නවතම සාහිත්‍ය කෘති මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව තිබෙන අතර රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක්ද පැවැත්වේ .

විමසීම් 07896964698 , 07913231118

Add comment


Security code
Refresh