ඇත්තටම ඔහු හෝ ඇය තරුණයෙක්නම් තරුණියක්නම් තමන් ජාතිවාදියෙක් ලෙස හඳුන්වාගැනීම ලජ්ජවිය යුතු කරුණක් බවත් මේ දේශපාලකයන්ගේ කුඨ බල ව්‍යාපෘති වලට සමාජයේ ජනතාව අහුවෙලා.. මේක තමයි මේ මොහොතේ මිනිස් සංහතියට කරලා තිබෙන විනාශය.

ඉතා දුෂ්කර වුනත් මේ නරුම ජාතිවාදයට අහුවෙලා තිබෙන සියළු දෙනාට මේ ප්‍රශ්ණය තේරුම් කරවන්න ඕනි.

Youth For Chenge සංවිධානයේ ජාතික සංවිධායක සුජිත් කුරුවිට

Add comment


Security code
Refresh