මාලබේ සයිටම් ආයතනය ස්ථාපනය කිරීමේ කටයුතුවලදී හිටපු උසස් අධ්‍යාපන ඇමැති එස්.බී.දිසානායක විසින් අල්ලස් හෝ දූෂණයක යෙදුණූ බවට සැක කෙරෙන කරුනු කෝප් කාරක සභාවට ඉදිරිපත්වීම සම්බන්ධයෙන් පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ අදහස ඉදිරිපත් කරමින් පක්ෂයේ අධ්‍යාපන ලේකම් පුබුදු ජයගොඩ මාර්තු 20 දින පැවැත්වූ පක්ෂයේ ජනමාධ්‍ය හමුවේදී පළ කළ අදහස්...

Add comment


Security code
Refresh